Skip to content. | Skip to navigation

You are here: Home » Romance Languages » People » Xoán González-Millán
Document Actions

Xoán González-Millán

 

Millan

 

"E cando lle chegou a hora, soñando estaba / un país onde chovían volvoretas / pra que se fixese a luz."- Alvaro Cunqueiro.

Biography

Publications

Video, Images & Sound

Website at Universidade de Santiago de Compostela

Guestbook